Programy unijne od podszewki

Tematem, jakim chciałabym dzisiaj się zająć jest audyt projektów unijnych . Jest to pojęcie nadzwyczaj szerokie, w związku z tym skoncentruję się przede wszystkim na audycie zewnętrznym. Tego typu badanie zależy od wielu elementów, do których można zaliczyć w szczególności:
- wartość projektu,
- kapitał, z jakiego będzie finansowany,
- województwo, w którym nastąpi zrealizowanie projektu. Duże znaczenie posiadają też reguły określone przez pośredniczącą i wdrażająca instytucję. Ponadto każdy jeden audyt steruje się nieco innymi prawami, jednakże istnieją pewne cechy łączne, które dotyczą wszelkich programów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

Nade wszystko audytorzy wykonać muszą audyt zewnętrzny projektu w oparciu o obowiązujące prawo polskie oraz międzynarodowe przepisy. Z tego właśnie względu przeważnie wykorzystywanym rozwiązaniem bywa tworzenie zespołów audytorskich, w skład jakich wchodzą wewnętrzni audytorzy, jacy trudnią się analizowaniem układu kontroli i przymiotów merytorycznych dokumentów, razem ze zgodnością z wytycznymi i dowodami programowymi. W takim zespole winien znaleźć się też rewident, który bada głównie finansowe aspekty programu. Dopiero tak wykonany audyt daje prognozowane rezultaty.

Badanie audytorskie powinno mieć przede wszystkim aspekt konsultacyjny oraz wspomagający. To dzięki niemu beneficjent zyskuje wiedzę o kompatybilności adaptacji planu z krajowym oraz unijnym prawodawstwem, jak również z umową, aneksami oraz dokumentami programowymi. Audyt zewnętrzny projektu nie jest więc żadną inspekcją, lecz jedynie pewną poradą dla wdrażającej i pośredniczącej instytucji.